Wybierz

akTYwność!

2_1-1

Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej Przyjaźń zaprasza do udziału w projekcie „Wybierz akTYwność!”, realizowanego na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2_2-1

Okres realizacji projektu: do 31.03.2025 r..

logo_pefron

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO

35 dorosłych osób niepełnosprawnych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, pozostających bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. (o których mowa w art.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.511, z późn.zm) zam. zg. z KC tereny woj. lubelskiego.

Cel projektu

Celem projektu „Wybierz akTYwność!” jest zwiększenie aktywności zawodowej 35 osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego poprzez udział w zintegrowanych działaniach aktywizujących a następnie wejście na rynek pracy min.36 % uczestników projektu do 31.03.2025 r.

3
2_3

Termin projektu:

01.04.2024 do 31.03.2025

Beneficjentom ostateczny projektu zapewniamy:

- Diagnozę potrzeb z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)

- Wdrożenie Indywidualnego Planu Działania

- Poradnictwo zawodowe

- Szkolenie zawodowe

- Wsparcie trenera pracy

- Pośrednictwo pracy

- Staże zawodowe

Beneficjentom ostatecznym oferujemy:

- wysokie stypendium stażowe i szkoleniowe

- materiały szkoleniowe i dydaktyczne

DOFINANSOWANIE ze środków PFRON: 817 413,88 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 862 773,88 zł

znaki_strona_www-768×256-1

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się!

Sięgamy po sukces
ul. Podlaska 12
20-304 Lublin

logo_2
Skip to content