Sięgamy po sukces

2_1

Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej Przyjaźń zaprasza do udziału w projekcie „Sięgamy po sukces” realizowanego na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2_2

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo_pefron

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO

40 osób (25kobiet/15mężczyzn) niepełnosprawnych (o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm) w wieku aktywności zawodowej, które posiadają wykształcenie wyższe (absolwenci maksymalnie 60mcy od ukończenia studiów) lub realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. lubelskim. Beneficjentami ostatecznymi nie będą osoby objęte tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie (w tym za pośrednictwem samorządu województwa lub samorządu powiatowego). Osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności będą stanowić nie więcej niż 20% ogółu Beneficjentów ostatecznych projektu.

Cel projektu

Celem projektu „Sięgamy po sukces” jest reintegracja społeczno-zawodowa 40 (25kobiet/15mężczyzn) osób niepełnosprawnych (o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm) w wieku aktywności zawodowej, które posiadają wykształcenie wyższe (absolwenci maksymalnie 60mcy od ukończenia studiów) lub realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. lubelskim. W wyniku realizacji projektu umożliwione zostanie wejście na rynek pracy osobom niepełnosprawnym, w tym min. 30% osób otrzyma zatrudnienie po udziale w projekcie zgodnie z postanowieniami programu.

baner_projektowy_1
2_3

Termin projektu:

01.12.2022 r. – 30.09.2023 r.

Beneficjentom ostatecznym projektu zapewniamy:

- Zaplanowanie i wdrożenie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej

- Indywidualne poradnictwo zawodowe – warsztaty motywacyjne

- Szkolenia zawodowe

- 3 miesięczne staże aktywizacyjne: 2800 brutto/mies.

znaki_strona_www-768×256-1

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się!

Sięgamy po sukces
ul. Podlaska 12
20-304 Lublin

logo_2
Skip to content